Streiken fører til økt grensehandel

Grensehandelen blir 11 milliarder kroner i år. Det anslår næringspolitisk direktør Martin Dræge i Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) overfor nettavisen Nordens Nyheter.