Høyre går inn for nye universiteter

Et Høyre-utvalg ledet av Inge Lønning gir sin enstemmige tilslutning til Mjøs-utvalgets forslag om flere universiteter.