Jernbanedirektøren vil ikke trekke seg

Direktør Steinar Killi i Jernbaneverket vil ikke trekke seg.Både stortingsrepresentant Vidar Kleppe i Fremskrittspartiet og krisepsykolog Atle Dyregrov mener at Killi må gå.