Tillit til Storebrand-styret

Representantskapet har tillit til styret i Storebrand, som blir sittende til tross for kritikken fra Kredittilsynet.