Tiedemanns Tobaksfabrik frifunnet for erstatningsansvar

Tiedemanns Tobaksfabrik AS er frifunnet for erstatningsansvar i rettssaken om helseskader på grunn av røyking.