Kirken trenger 75 millioner mer

Kirkemøtet har tro på at det kan være mulig å få 75 millioner kroner mer i statsbudsjettet hvis også sentrumspartiene legger litt i potten.