Elver sjekkes for parasitt

Et nytt nasjonalt overvåkingsprogram for lakseparasitten Gyrodactylus salaris inkluderer også et 30-talls lakseførende elver i Rogaland. Hvis knappe midler strekker til.