Venstre snusar på regionfylke

Om to år vil Venstre ha klart eit standpunkt til tanken om storfylker.