Seiglivet død hval endelig senket

Etter tre dager klarte Kystvakten endelig å senke den døde finnhvalen i Oslofjorden.