Ikke rustet til alliert ledelse

Det norske forsvarets kompetanse til å lede fellesoperasjoner i NATO er ifølge forsvarssjefen «på et kritisk lavt nivå».