• Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener terrortrusselen mot Norge er skjerpet, og at den største trusselen kommer fra et islamistisk miljø på Østlandet.

PST mener terrortrusselen har økt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener terrortrusselen mot Norge er skjerpet, og at den største trusselen kommer fra et islamistisk miljø på Østlandet.