Mangler oversikt over miljøgifter i importerte varer

Varer fra utlandet har blitt den største kilden til utslipp av flere helse— og miljøfarlige stoffer. Men miljømyndighetene mangler oversikt over omfanget.