Åtte organisasjoner i nasjonal dugnad for barn

Torsdag gikk startskuddet for en nasjonal dugnad for norske barn. Målet er at barn og unges situasjon skal bli merkbart bedre i løpet av ett år.