Havarikommisjonen får også jernbaneulykker

Regjeringen foreslår at Havarikommisjonen for sivil luftfart også får ansvar for jernbaneulykker og alvorlige hendelser på jernbanen.