Evaluering av lydopptak i retten ferdig i august

Et prøveprosjekt med lydopptak av hovedforhandlinger i straffesaker skal være ferdig evaluert innen 1. august 2001.