Politijuristene er for lite synlige

Profesjonskampen i politiet kan blusse opp nå. Politi— juristenes lokalleder frykter det.