Helsedepartementet overtar helsetjenesten til rusmisbrukere

Helsedepartementet overtar fra nyttår ansvaret for helsetjenestene til rusmiddelbrukere og regjeringen bevilger 71,5 millioner kroner mer til tiltak mot rusmiddelproblemer neste år.