Ap tar et skritt mot borgerlønn

En gruppe i Arbeiderpartiet under ledelse av tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen legger fram et forslag som er et langt skritt i retning av borgerlønn.