Gjester fra folket

Lørdag skal bymisjonsprest Børre Arnøy ledsage tre av bymisjonssenterets faste gjester til kongelig vielse. Lars skal stille røykebehovet med snus, sier han.