Jenter drikker stadig mer alkohol

Jenter mellom 15 og 20 år drikker nå dobbelt så mye alkohol som for få år siden. Jenter drikker nå 4 liter ren alkohol per år, mot 2 liter på midten av 1990-tallet.