Retten opphever beslaget av Krekars telefaks

Oslo tingrett opphever Økokrims beslag av mulla Krekars faksmaskin.