Overtidsbruk ved Sykehuset Østfold for retten

Sykehuset Østfold godtar ikke et forelegg på 100.000 kroner for ulovlig bruk av overtid og fører saken for retten.