Vil privatisere et nytt gass-selskap

Et nytt gasstransportselskap bør hverken eies av staten eller av Statoil, men av alle gass-selskapene på norsk sokkel i fellesskap.