Mer narkotika utenfor Oslo

Beslaget av narkotika i Norge har aldri vært større enn i 2000. Mens beslagene er gått noe ned i Oslo de siste årene, er tendensen motsatt ellers i landet.