- Jagland øydelegg Ap

Det siste utspelet frå Thorbjørn Jagland har skapt sterkereaksjonar i Ap lokalt.