- Økonomi viktigere enn flysikkerheten

LO og Nopef frykter at økonomi blir høyere prioritert enn flysikkerhet innen Avinor.