Stor nedgang i narkotikaprøver

Politiet reduserte i fjor innsending av narkotikaprøver til Statens rettstoksikologiske institutt (SRI) med nærmere 30 prosent.