Oppmyking av kjøttimport kan bli utvidet

Oppmykingen av importforbudet mot kjøtt fra EU-land kan bli utvidetdersom ikke nye tilfeller av munn— og klovsyke forverrerutviklingen.