Tilleggsrapport endrer ikke Gardermo-konklusjoner

Stortingets granskingskommisjon for Gardermoen har ikke funnet grunn til å endre sine tidligere konklusjoner, etter at den nå har gjennomgått to Arbeiderparti-regjeringers notater og protokoller.