-Kamp mot narko på tvers av skillelinjer

Sosialminister Ingjerd Schou (H) vil ha et bredt politisk samarbeid i kampen mot narkotika. Regjeringen varsler handlingsplan mot rusproblemer.