Fortsatt tillit til politiet

Politiet er fremdeles den yrkesgruppen som har størst tillit hos folk flest. Journalister derimot, har folk liten tiltro til. Det går fram av en ny undersøkelse.