Jan Erik Gulbrandsen konstituert som leder av YS-stat

Jan Erik Gulbrandsen ble fredag konstituert som leder i YS-stat etter at Britt Brestrup trakk seg med umiddelbar virkning.