Trontale fra en regjering på oppsigelse

Reaksjonene etter trontalen til Stoltenberg-regjeringen visertydelig at dette er en regjering som sitter på oppsigelse.Innholdet var heller ikke egnet til å hisse opp noen.