Offentlige ansatte i kø for å få «lærerlønn»

Etter at lærerne sist helg fikk et ekstraordinært lønnshopp på 15.000 kroner, forventer også sosionomer, sykepleiere og hjelpepleiere et kraftig løft.