Kristen storm mot Bondevik

Bondeviks regjering bidrar til å svekke det kristne grunnlaget isamfunnet, mener KrF-nestor Borghild Yrkje.