Flere partnerskap, færre ekteskap

Med nesten 190 nye registrerte partnerskap ble 2001 toppåret for partnerskapsinngåelser hittil, mens det var en markert nedgang i antall nye ekteskap.