Bergenserne lager nasjonal kinokjede

Bergen Kino står bak en ny, nasjonal kinokjede. 15. august dannes selskapet Norsk Kino AS.