Statens Landbrukstilsyn positiv til hampdyrking i Norge

Statens Landbrukstilsyn stiller seg positiv til dyrking av industriell hamp i Norge dersom det innføres kontrollmetoder for å hindre at det dyrkes planter som kan brukes til narkotika.