Forsinket togtrafikk etter avsporing

Togpassasjerer gjennom Oslo må regne med forsinkelser etter at et godstog sporet av ved Loenga stasjon onsdag morgen. En ødelagt sporveksel var årsaken til avsporingen.