Får ta tilbake gamle pasienter

Fastlegene får likevel til en viss grad velge inn pasienter pålistene. Endringen i reglene innføres for å unngå at gamlepasienter skal falle ut av listene.