Aftenbladet klager POT inn for Stortinget

Ransakelsen av Stein Viksveens kontor i Brussel var en grovkrenkelse av kildevernet, sier Aftenbladets sjefredaktør, JensBarland. Avisens advokat har framsatt klage til StortingetsEOS-utvalget.