Sterke reaksjoner mot utvisningsforslag

Amnesty International og SOS Rasisme slakter forslaget om at personer skal kunne utvises fra Norge bare på mistanke om at de har begått eller planlegger grove kriminelle handlinger.