Rystet Schou lover tiltak

Sosialminister Ingjerd Schou (H) er rystet over rusmisbrukernes forhold i Oslo, og lover nå en kraftig opprenskning i hele rusmiddelomsorgen.