Nye tiltak for å styrke beredskapen i Norge

Regjeringen vedtok fredag nye tiltak for å skjerpe terrorberedskapen i Norge.