Tønnes familie vurderer å klage til Riksadvokaten

Familien til Tore Tønne vurderer å påklage Økokrims tiltalebeslutning for grovt uaktsomt bedrageri inn for Riksadvokaten.