Stanser salg av fiken

Hvis du har kjøpt fiken av merket "Smyrna dried Garland figs" i 500 grams pakker, bør du levere dem tilbake til butikken snarest. Fikenene kan føre til matforgiftning.