Stor avstand mellom kjøttbransjen og SNT

Ny fortolkning av regler for håndtering av kjøtt betyr en dramatisk endring for landets kjøttutsalg, mener Kjøttbransjens Landsforening. Et møte med SNT fredag avdekket stor avstand mellom partene.