Sykehusalarm: Stopp bruk av munnpensel

Alarmen gikk ved samtlige sykehus tirsdag: «Stopp all bruk avmunnpenselen Dent-o-sept.»