Jernbaneverket vil vurdere boten

Jernbaneverket vil nå vurdere hvordan de skal forholde seg til Riksadvokatens bot på 10 millioner kroner. Vedtar ikke Jernbaneverket forelegget, går det mot rettssak.