Truer Telenor med bøter for brudd på kundebehandling

Post— og teletilsynet truer i et brev til Telenor med bøter dersom ikke selskapet slutter å bruke fortrolig kundeinformasjon for å vinne kunder tilbake.